Skip to main content

Alumni

Alumni Church & Ministry Directory
Taiwan, Republic Of China

Taipei, Taiwan

Grace Baptist Church - logo Grace Baptist Church No. 90, Section 3, Hsin Sheng South Road
Taipei, Taiwan,
02-2362-5321 http://www.gbc.org.tw/en/